Skip to content

Svendborgvej 10 🎵 5762 Vester Skerninge 🎵 mail@ollemus.dk🎵 62 24 24 19 Elevforeningen

Tematime
Tematimerne er en ramme om en udvidet fortælling, et møde med optrædende kunstnere, studievejledning eller debat. Timerne varetages på skift af skolens medarbejdere og foredragsholdere eller kunstnere udefra.
Timerne kan indeholde workshops eller foredrag med kunstnere som bagefter afholder koncert på skolen. 
Derudover kan der arrangeres foredrag om emner der ligger ud over den daglige undervisning.

Internt kan timen bruges som supplement til emneuger, og til evaluering af gennemførte uger.

add_action( 'wp_footer', function() { ?>