skip to Main Content

Svendborgvej 10 🎵 5762 Vester Skerninge 🎵 mail@ollemus.dk🎵 62 24 24 19 Elevforeningen

Faget tysk figurerer på ugeskemaet to dage om ugen. Hver gang undervises i en dobbeltlektion på 90 minutter.

Skolens tysklærere indgår i et tæt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

De enkelte skoleårs indhold fastlægges ud fra nedenstående formålsformulering.

Formålet med tyskundervisningen er:

  • At gøre dig fri til at ”turde” tysk
  • at udvikle glæde og bevidsthed om sprog
  • at du tilegner dig færdigheder, så du kan udtrykke dig varieret på tysk såvel skriftligt som mundtligt
  • at udvide dit ordforråd, så du kan bruge sproget som kommunikationsmiddel både mundtligt og skriftligt
  • at give dig kendskab til kultur herunder litteratur og livsbetingelser i de tysktalende lande
  • at udvikle din medansvarlighed for læring
  • at forberede dig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. kl. prøven
add_action( 'wp_footer', function() { ?>