Skip to content

Uddannelses- og erhvervsorientering

Mål:

 • at give dig rådgivning og vejledning i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv
 • at hjælpe dig i dit valg af uddannelsessted/arbejde efter opholdet på efterskolen.

Midler:

 • Sammen med kontaktlærer / vejleder drøfter du uddannelsesplanen fra den tidligere skole. Der justeres i planen – eller der udarbejdes en ny.
 • Uddannelsesplanen danner grundlag for den selvvalgte opgave, som du udfører som en del af undervisningen.
 • Vejlederen orienterer og udleverer bøger og materialer om uddannelser og erhverv
 • Du har desuden mulighed for individuel og personlig vejledning via samtaler med vejleder/kontaktlærer. Du opfordres til at søge oplysninger via internettet på UddannelsesGuiden.dk og andre relevante hjemmesider.
 • På skolen afholdes i løbet af vinteren et arrangement for dig og dine forældre, hvor der orienteres om mulige valg og om, hvordan man søger de forskellige uddannelser.
 • Vejlederen hjælper dig med at udfylde diverse ansøgningsskemaer til ungdomsuddannelserne.
 • Vejlederen følger op, hvis du endnu ikke har truffet et valg, således at alle har haft en mulighed for at starte en uddannelse/få et arbejde efter skoleopholdet.
 • Ved skoleårets afslutning sendes en orientering om dit valg til Ungdommens Uddannelsescenter i din hjemkommune.
 • Skolen samarbejder med: Ungdommens Uddannelsescenter i Svendborg, Efterskolernes vejledningskonsulent, og lokale skole- og uddannelsesvejledere.