Skip to content

Musikglæden er centrum i et nutidigt skolemiljø, som tager afsæt i den danske efterskoletradition og det Grundtvig-Koldske skolesyn.

Det personlige nærvær er kerneenergien i det samspil mellem fællesskab og individualitet, som styrker og udvikler den enkeltes personlighed – herunder evnen til at indgå i fællesskaber.

Samværet bygger på tillid, ansvar og aktiv deltagelse i efterskolelivet samt på fagligt engagement og interesse for sang og musik.