Skip to content

 • Få vejledning til valg af ungdomsuddannelse
 • Få inspiration til andre valg
 • Mulighed for vejledning efter du er stoppet på OE

Vi er ret stolte af vores vejledning her på OE, fordi vi synes vi gør det godt. Rie, efterskolens uddannelsesvejleder, giver dig masser af god sparring og gode råd i forhold til din uddannelse efter efterskolen – og vejledningen kan fortsætte selv efter du er stoppet på OE, hvis du har lyst til det.

Målet for vejledning på OE:

 • at give dig rådgivning og vejledning i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv
 • at hjælpe dig i dit valg af uddannelsessted/arbejde efter opholdet på efterskolen.

Midler:

 • Sammen med kontaktlærer / vejleder drøfter du uddannelsesplanen fra den tidligere skole. Der justeres i planen – eller der udarbejdes en ny.
 • Uddannelsesplanen danner grundlag for den selvvalgte opgave, som du udfører som en del af undervisningen.
 • Vejlederen orienterer og udleverer bøger og materialer om uddannelser og erhverv
 • Du har desuden mulighed for individuel og personlig vejledning via samtaler med vejleder/kontaktlærer. Du opfordres til at søge oplysninger via internettet på UddannelsesGuiden.dk og andre relevante hjemmesider.
 • På skolen afholdes i løbet af vinteren et arrangement for dig og dine forældre, hvor der orienteres om mulige valg og om, hvordan man søger de forskellige uddannelser.
 • Vejlederen hjælper dig med at udfylde diverse ansøgningsskemaer til ungdomsuddannelserne.
 • Vejlederen følger op, hvis du endnu ikke har truffet et valg, således at alle har haft en mulighed for at starte en uddannelse/få et arbejde efter skoleopholdet.
 • Ved skoleårets afslutning sendes en orientering om dit valg til Ungdommens Uddannelsescenter i din hjemkommune.
 • Skolen samarbejder med: Ungdommens Uddannelsescenter i Svendborg, Efterskolernes vejledningskonsulent, og lokale skole- og uddannelsesvejledere.
add_action( 'wp_footer', function() { ?> window.wpbCustomElement = 1;